Proponowane tematy Prac Inżynierskich (studia stacjonarne 2018/19)
Istnieje również możliwość proponowana własnych tematów

 1. System pracy zespołowej nad dokumentami w formacie LaTeX.
  (ang. Teamwork system for LaTeX documents)
  Celem pracy jest stworzenie prototypu aplikacji webowej lub desktopowej służącej do grupowej edycji dokumentów w formacie LaTeX.
  rezerwacja PioB

 2. Aplikacja mobilna wspomagająca planowanie i kontrolowanie treningu rowerowego.
  (ang. Mobile application supporting planning and controlling cycling training)
  Celem pracy jest stworzenie aplikacji mobilnej (wspieranej serwerem udostępniającym interfejs RESTowy) do planowania i przeprowadzania treningów rowerowych..
  rezerwacja MakG

 3. Serwis internetowy dla graczy w statki umożliwiający rozgrywkę w czasie rzeczywistym.
  Celem pracy jest stworzenie aplikacji internetowej zgodnej z podejściem Single Page Application umożliwiającym przeprowadzanie rozgrywek w grę w statki. Dodatkowo w pracy powinien pojawić się element społecznościowy (możliwość komunikowania się z użytkownikami systemu, rejestrowanie statystyk, organizowania turniejów, itp.).
  rezerwacja KamB

 4. Aplikacja mobilna do publikacji zdjęć z nałożonymi filtrami w stylu pixel-retro.
  Celem pracy jest stworzenie aplikacji moblinej pozwalającej na przefiltrowanie zdjęcia za pomocą filtrów przystosowujących zdjęcie do postaci zbliżonej do możliwości komputerów z lat '80 i '90 (binaryzacja, konwersja na paletę n-bitową, dithering, itp.) oraz jego późniejszej publikacji w dedykowanym systemie. W pracy powinien pojawić się element społecznościowy, np. możliwość komentowania i oceny zdjęć.
  rezerwacja PawG

 5. Aplikacja mobilna wspomagająca wyszukiwanie najbliższego parkingu samochodowego.
  (ang. Mobile application for finding the nearest parking spot)
  Celem pracy jest stworzenie aplikacji mobilnej i webowej (wspieranej serwerem udostępniającym interfejs RESTowy) pozwalającej na wyszukiwanie parkingu w okolicy. Dodatowo użytkownik ma możliwość dodawania/uzupełniania informacji o parkingu, jego oceny i komentowania.
  rezerwacja MarW

 6. Przenośna konsola zbudowana w oparciu o platformę Raspberry Pi Zero.
  Celem pracy jest stworzenie budżetowej wersji przenośnej konsoli zbudowanej na platformie Raspberry Pi Zero. Całość powinna zostać skonstruowana na bazie powszechnie dostępnych komponentów (fizyczne przyciski, wyświetlacz LCD, głośnik, bateria) korzystając z dostępnego w sieci darmowego oprogramowania.


 7. Przenośny odtwarzacz muzyczny zbudowany w oparciu o platformę Raspberry Pi Zero.
  Celem pracy jest stworzenie budżetowej wersji przenośnego odtwarzacza muzycznego zbudowanego na platformie Raspberry Pi Zero. Całość powinna zostać skonstruowana na bazie powszechnie dostępnych komponentów (fizyczne przyciski, wyświetlacz LCD, głośnik, bateria) korzystając z dostępnego w sieci darmowego oprogramowania. Odtwarzacz powinien mieć możliwość odtwarzania pojedynczych utworów, tworzenia list odtwarzania, oceny utworów/albumów, dodawania okładek, itp..


 8. System ankietyzacji studentów.
  (ang. Student survey system)
  Celem pracy jest stworzenie systemu za pomocą którego można przeprowadzić ankietyzację wybranej grupy osób. System powinien składać się z serwera udostępniającego interfejs RESTowy oraz dwóch aplikacji klienckich: webowej oraz mobilnej.
  rezerwacja PioH

 9. System aukcyjny z możliwością zakupu lub sprzedaży przedmiotów.
  (ang. An auction system for buying and selling items)
  Celem pracy jest stworzenie aplikacji mobilnej i webowej (wspieranej serwerem udostępniającym interfejs RESTowy) pozwalającej na wystawianie/kupowanie przedmiotów.
  rezerwacja KrzD

 10. Aplikacja pozwalająca na wyszukanie darmowych obiektów sportowych w Krakowie.
  (ang. The search application for free sports facilities in Cracow)
  Celem pracy jest stworzenie aplikacji mobilnej i webowej (wspieranej serwerem udostępniającym interfejs RESTowy) przedstawiającej obecną sytuację sportową w Krakowie. Aplikacja powinna udostępnić interfejs pozwalający na odszukanie wybranej przez siebie dyscypliny sportu i odpowiedniej lokalizacji do jej uprawiania. Dodatowo użytkownik ma możliwość dodawania/uzupełniania informacji o obiekcie sportowych, jego oceny i komentowania.
  rezerwacja AdrC

 11. Stacja pogodowa zbudowana w oparciu o platformę Arduino Nano.
  (ang. Weather station built on the basis of the Arduino Nano platform)
  Celem pracy jest stworzenie budżetowej wersji stacji pogodowej pozwalającej na monitorowanie i wizualizację stanu pogody za pomocą dołączonych czujników oraz ekranu LCD. Całość powinna zostać skonstruowana na bazie powszechnie dostępnych komponentów (czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, czytnik kart SD, fizyczne przyciski i wyświetlacz LCD lub wyświetlacz dotykowy) korzystając z darmowego oprogramowania.
  rezerwacja DawP

 12. Serwis internetowy umożliwiający przeprowadzenie rozgrywek tzw. błyskawicznych szachów.
  (ang. An internet service that allows conducting the so-called instant chess)
  Celem pracy jest stworzenie aplikacji internetowej zgodnej z podejściem Single Page Application umożliwiającym przeprowadzanie rozgrywek tzw. błyskawicznych szachów. Do gry błyskawicznej zalicza się partie, w których każdy z zawodników dysponuje na wykonanie wszystkich posunięć określonym czasem mniejszym od 15 minut albo czasem, który z dodatkiem sekundowym na każdy ruch, pomnożonym przez 60, wynosi mniej niż 15 minut. Dodatkowo w pracy powinien pojawić się element społecznościowy (możliwość komunikowania się z użytkownikami systemu, rejestrowanie statystyk, organizowania turniejów, itp.).
  rezerwacja DomJ

 13. Porównywarka cen paliw.
  (ang. Fuel prices comparison app)
  rezerwacja KosP

 14. Aplikacja do wspólnej pracy na plikach.
  (ang. Application for file collaboration)
  rezerwacja MakR

 15. System lokalizacji wewnątrz budynków z wykorzystaniem Bluetooth Low Energy.
  (ang. Indoor Positioning System using Bluetooth Low Energy)
  rezerwacja PioN

 16. Monitor diety.
  (ang. Diet monitor)
  rezerwacja KamS

 17. Aplikacja webowa dla administratorów do zarzadzania serwerami VPN.
  (ang. Web application for administrators to manage VPN servers)
  rezerwacja MarM

 18. Aplikacja webowa dla administratorów do zarządzania serwerami FTP.
  (ang. Web application for administrators to manage FTP servers)
  rezerwacja NatG

 19. Aplikacja do planowania i zarządzania projektami oparta na metodzie Kanban.
  (ang. Application for planning and project management based on the Kanban method)
  rezerwacja DomŹ

 20. Aplikacja do śledzenia wyników spotkań piłkarskich na żywo.
  (ang. Football live scores web application)
  rezerwacja PatŚ

 21. System wymiany plików.
  (ang. File exchange system)
  rezerwacja WerN

 22. Aplikacja mobilna pomagająca znaleźć partnera treningowego.
  (ang. Mobile application that helps to find a training partner)
  rezerwacja KamC

 23. Gra fabularna w czasie rzeczywistym oparta na mapach.
  (ang. Real-time role-playing game based on maps)
  rezerwacja AdaG

 24. Serwis internetowy wspomagający planowanie treningów siłowych.
  (ang. Online trening planner)
  rezerwacja AdrJ

 25. Bezpieczny komunikator internetowy – aplikacja mobilna na system Android.
  (ang. Secure internet communicator – mobile application for Android system)
  rezerwacja MarM

 26. System wspierający wybór telefonu.
  (ang. Phone choice supporting system)
  rezerwacja DomG

 27. Aplikacja mobilna na system Android wspomagająca naukę gry na gitarze.
  (ang. Learning to play the guitar – android mobile app)
  rezerwacja DawB

 28. Aplikacja do układania listy posiłków na określony przedział czasu z uwzględnieniem różnych parametrów.
  (ang. Application for creating a list of meals for a specific period of time, taking into account various parameters)
  rezerwacja AliU

 29. Serwis internetowy do wyszukiwania i rezerwacji hoteli.
  (ang. Web application for searching and reservation hotels)
  rezerwacja AndC

 30. Nauczanie wczesnoszkolne w wirtualnej rzeczywistości.
  (ang. Elementary education in virtual reality)
  rezerwacja MicD

 31. Aplikacja webowa wspomagająca wyszukiwanie utworów muzycznych.
  (ang. Web application that supports searching for music)
  rezerwacja PioS

 32. Stacja pogodowa oparta na platformie Raspberry Pi z prezentacją pomiarów poprzez aplikację mobilną na system Android.
  (ang. Weather station based on Raspberry Pi platform with data presentation via mobile application for Android system)
  rezerwacja PawW

 33. Aplikacja internetowa służąca do współdzielenia przejazdów samochodowych - "Carpooling".
  (ang. Web application for sharing car journeys - "Carpooling")
  rezerwacja DamD

 34. Serwis internetowy umożliwiający wymianę wiedzy i doświadczenia (umiejętność za umiejętność).
  (ang. Online service for experience and knowledge exchange (skill for skill)
  rezerwacja PawW

 35. Aplikacja na system Android wspomagająca mierzenie czasu w pracy.
  (ang. Android application for supporting measuring working time)
  rezerwacja KamK

 36. Aplikacja wspomagająca organizację prac w pasiece.
  (ang. An application supporting the organization of work in an apiarym)
  rezerwacja MatF

 37. „Czynne w niedziele” – system do wyszukiwania sklepów.
  (ang. Open on Sundays - a system for finding stores)
  rezerwacja BarC

 38. Aplikacja mobilna służąca do tworzenia list armii do gier bitewnych.
  (ang. Mobile application used to create army lists for wargames)
  rezerwacja MarN

 39. Aplikacja mobilna wspomagająca organizację ćwiczeń oraz planowanie diety.
  (ang. Mobile application supporting exercise organization and diet planning)
  rezerwacja WerM

 40. Serwis bankowości elektronicznej.
  (ang. Internet banking service)
  rezerwacja DanG

 41. Symulacyjna gra polegająca na sterowaniu sygnalizacją świetlną w celu uniknięcia zatorów w ruchu drogowym.
  (ang. Simulation game consisting of controlling traffic lights in order to avoid traffic jams)
  rezerwacja RafP

 

Zgłoszone tematy Prac Inżynierskich (studia niestacjonarne 2017/18)

 1. Aplikacja wspomagająca planowanie oraz kontrolująca postępy treningu siłowego.
  (ang. An application supporting planning and controlling the progress of strength training)
  rezerwacja ZbiK

 2. Aplikacja internetowa wspomagająca zarządzanie liniami lotniczymi.
  (ang. Internet application supporting airline management)
  rezerwacja BarS

 3. Aplikacja strumieniująca muzykę.
  (ang. Music streaming application)
  rezerwacja KarS

 4. ASO samochodowe z możliwością dodawania i zarządzania naprawami.
  (ang. Authorized car station with the possibility of adding and managing car services)
  rezerwacja MatJ

 5. Aplikacja wspomagająca zarządzanie cyfrowym archiwum gier wideo.
  (ang. n application supporting the management of digital archive of video games)
  rezerwacja JakK

 6. Aplikacja​​ internetowa​​ wspomagająca​​ wprowadzanie​​ i​​ wyświetlanie​​ rozkładu​​ zajęć​​ na uczelni​​ wyższej.
  (ang. Online​​ system​​ for​​ entering​​ and​​ displaying​​ the​​ schedule​​ for​​ the​​ university)
  rezerwacja MicB

 7. Portal aukcyjny, z możliwością dodawania aukcji w różnych walutach.
  (ang. Online auction service with auctions in different currency)
  rezerwacja KonT

 8. Stacja pogodowa oparta o platformę Raspberry Pi.
  (ang. Weather station based on Raspberry Pi)
  rezerwacja KamS

 9. Aplikacja wspomagająca działanie magazynu.
  (ang. Application supporting warehouse operations)
  rezerwacja PrzD

 10. System monitoringu pojazdów z wykorzystaniem GPS.
  (ang. Vehicle monitoring system using GPS)
  rezerwacja MarK

 11. Wizualizacja cieczy w naczyniu i jej zastosowanie w produkcji gier.
  (ang. Fluid visualization and its use in game development)
  rezerwacja MacT

 12. Aplikacja internetowa wspomagająca zarządzanie biblioteką.
  (ang. Web application for supporting the management of library)
  rezerwacja KamŻ

 13. Internetowy dziennik ocen - serwis internetowy i dedykowana aplikacja mobilna.
  (ang. Online gradebook - website and dedicated mobile application)
  rezerwacja JarP

 14. Wielosobowa gra przez internet na urządzenia mobilne z systemem Android.
  (ang. Massively multiplayer online game for Android device)
  rezerwacja KosP

 15. Rozpoznawanie cyfr pisanych odręcznie z użyciem sieci neuronowej.
  (ang. Recognition of handwritten digits using neural network)
  rezerwacja KamS

 

ostatnia aktualizacja: 25.05.2018
©2018 by DG
DGbuild.20170617.1910