Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1


Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej kształcącą i prowadzącą badania naukowe w dziedzinie informatyki.

Katedra E-1 prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wykonuje część zajęć dydaktycznych na kierunku Elektrotechnika.


Zakres prac badawczych:

 • synteza systemów komputerowych,
 • systemy wbudowane,
 • szeregowanie zadań w systemach wieloprocesorowych,
 • systemy odporne na błędy,
 • metody walidacji systemów informacyjnych,
 • systemy baz danych,
 • grafika komputerowa i systemy multimedialne,
 • systemy operacyjne,
 • inteligencja obliczeniowa,
 • inżynieria oprogramowania,
 • testowanie i diagnostyka systemów cyfrowych.

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska
http://www.pk.edu.pl
Strona główna Politechniki Krakowskiej.


Wydzia� In�ynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
http://wieik.pk.edu.pl
Strona Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej


Cracow University of Technology is an Academic Partner of Visual Paradigm, and is granted the use of Visual Paradigm's UML modeler and BPMN modeler for educational use.