Informacje ogólne:


mgr inż. Dariusz Dorota


Pokój: 101D, budynek WIEiK
Telefon: +48 12 628-26-05
E-mail:
Konsultacje: wtorek 12:30-13:15, środa 8:30-9:15, s.101D
Publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK
Informacje dodatkowe: eclipse.elektron.pk.edu.pl/~ddorota/