Informacje ogólne:


dr inż. Damian Grela


Pokój: 410, budynek WIEiK
Telefon: +48 12 628-25-23
E-mail:
Konsultacje: poniedziałek 11:00-12:30, s.410
Publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK
Informacje dodatkowe: dgrela.pl