Informacje ogólne:


mgr Kamil Nowakowski


Pokój: 101a, budynek WIEiK
Telefon: +48 12 628-26-04
E-mail:
Konsultacje: poniedziałek, 10:30 - 12:00, pok.101a
Publikacje:
Informacje dodatkowe: eclipse.elektron.pk.edu.pl/~knowakowski/