Informacje ogólne:


mgr inż. Krzysztof Czajkowski


Pokój: 7c, budynek WIEiK
Telefon: +48 12 628-26-04
E-mail:
Konsultacje: poniedziałek, 10:30 - 12:00, pok.101a
Publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK
Informacje dodatkowe: eclipse.elektron.pk.edu.pl/~kczajkowski/