Informacje ogólne:


mgr inż. Sławomir Bąk


Pokój: 101D, budynek WIEiK
Telefon: +48 12 628-26-05
E-mail:
Konsultacje: http://eclipse.elektron.pk.edu.pl/~sbak/doku.php?id=konsultacje
Publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK
Informacje dodatkowe: eclipse.elektron.pk.edu.pl/~sbak/